Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

28 października br. rozpoczęło się dwudniowe spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej. W konferencji wzięło udział blisko 1000 osób – ok. 350 stacjonarnie i ok. 650 zdalnie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego.

Dzięki nawiązanej współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Głównym Geodetą Kraju przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, udostępniona na stronie internetowej KOWR i na sukcesywnie rozwijającej się platformie eRolnik w ostatnich dniach zyskała nową funkcjonalność – została wzbogacona o wizualizację działek na mapach Geoportalu. Jak podkreślił Michał Wiśniewski to istotne ułatwienie dla rolników i osób poszukujących ziemi. Naszym celem jest uproszczenie sposobu załatwiania spraw urzędowych, zapewnienie miejsca wspólnej komunikacji wszystkim zainteresowanym. Nowe możliwości wyszukiwarki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników i producentów rolnych, a to szczególnie cieszy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek to instytucja realizująca zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz obszarów wiejskich. KOWR jest mocno zaangażowany w realizację rządowego programu „Polski Ład”.

Krajowy Ośrodek wdraża inicjatywę strategiczną pod nazwą „Więcej ziemi dla rolników”, czyli budowę Centralnego Systemu Informatycznego katalogującego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. System jest dostępny dla każdego zainteresowanego podmiotu oraz kontrahenta KOWR.

Dyrektor Wiśniewski podkreślił również, że Służba Geodezyjna i Kartograficzna prowadzi rejestrację nieruchomości, pomiarów i opracowań kartograficznych, fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju oraz krajowego systemu informacji o terenie. W tych dziedzinach możemy znaleźć płaszczyznę porozumienia i przestrzeń do współpracy.

Aktualności