Rozpoczęto prace nad teledetekcją satelitarną - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rozpoczęto prace nad teledetekcją satelitarną

Ocena stanu upraw na podstawie zdjęć satelitarnych oraz typowanie pól zagrożonych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (wymarznięciami, wymoknięciami i suszą) to główne założenia uruchomionego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy”. W 2019 r. założono przeprowadzenie badań i prac rozwojowych w oparciu o działki będące w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, mających na celu przygotowanie docelowego systemu oceny stanu upraw.

Teledetekcja satelitarna to nowoczesne narzędzie umożliwiające ocenę danych przestrzennych,
w tym w sektorze rolnictwa, w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego. Żadna inna technologia nie pozwala na zbadanie dużych obszarów przy równoczesnym zbliżeniu wyników do pojedynczej działki rolnej. To w załażeniu powinno pozwolić nam na zmniejszenie kosztów i czasu niezbędnego do uruchomienia wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy czy wymarznięć
–mówi Piotr Serafin, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Projekt „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy” ma na celu ocenę stanu upraw rolnych w połączeniu z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wymarznięć, wymoknięć i suszy). W pierwszej kolejności założono przeprowadzenie badań i prac rozwojowych na co najmniej 450 działach rolnych należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wynikiem tych prac powinno być opracowanie w przyszłości systemu pozwalającego na ocenę stanu upraw w całym kraju. W pierwszym kroku założono opracowanie metodyk oceny stanu upraw, walidację i kalibrację systemu, opracowanie ostatecznych modeli oceny stanu upraw oraz szkolenia przygotowujące administrację rolną do wprowadzenia rozwiązań detekcji satelitarnej w szerszej skali.

Do końca 2019 roku chcemy zrealizować projekt, którego wyniki w znacznym stopniu przybliżą nas do budowy systemu oceny stanu upraw opartego o teledetekcję. Taki system może w przyszłości nam pozwolić na ograniczenia prac terenowych związanych z oceną strat w uprawach,a w konsekwencji może pozwolić na przyspieszenie procesu reakcji służb państwa w przypadku wystąpienia strat po stronie rolników. To innowacyjne rozwiązanie wymaga także działań edukacyjnych – dodaje Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Projekt „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy” zakłada powstanie m.in. następujących produktów: metodyki oceny stanu upraw mającej na celu szacowanie strat powstałych na skutek wymarznięć, wymoknięć, suszy na wybranych działkach na podstawie danych satelitarnych i meteorologicznych oraz kluczy oceny upraw, bazy danych pomiarów satelitarnych, bazy danych pomiarów terenowych oceny stanu upraw, testowej bazy danych pomiarów satelitarnych w wysokiej rozdzielczości na wybranych działkach, modeli oceny stanu upraw, bazy danych wyników. Szczegółowe informacje na temat projektu pilotażowego realizowanego w 2019 r. na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KOWR w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Aktualności