Rekordowe targi w Kielcach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rekordowe targi w Kielcach

W dniach 16-18 marca br. w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. Jest to największa w Polsce i jedna z największych w Europie imprez wystawienniczych poświęconych technice rolniczej. Na targach nie zabrakło Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który reprezentowali m.in. Zastępcy Dyrektora Generalnego: Andrzej Sutkowski i Michał Wiśniewski.

Tegoroczna, 24 edycja była rekordowa. Ponad 71 tys. osób odwiedziło kieleckie hale. Liczba firm oferujących swoje produkty i usługi sięgnęła 800, natomiast liczba krajów z jakich przyjechali wystawcy ze swoją ofertą wzrosła do 24 (7 krajów więcej niż w ubiegłym roku). Imprezę otworzył Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w asyście przedstawicieli władz regionu świętokrzyskiego.

Rolnicy, którzy przybyli do Kielc mogli zobaczyć nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, a także nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe. Program imprezy uzupełniły ciekawe konferencje, warsztaty i seminaria tematyczne. Działały także specjalne punkty informacyjne MRiRW, KRUS, ARiMR oraz KOWR. Pracownicy Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach udzielali rolnikom informacji m.in. na temat dzierżawy ziemi rolnej oraz wyjaśniali przepisy regulujące obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

Bardzo ciekawą ofertę przedstawiło 8 Spółek hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych i ogrodniczych, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Były to następujące spółki: „DANKO” Hodowla Roślin Sp.  z o.o., Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.  z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp.  z o.o., Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o., PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp.  z o.o. i Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „Polan” Sp. z o.o. Podczas uroczystej gali wręczenia medali i wyróżnień Agrotech 2018 złotym medalem targów nagrodzona została koniczyna łąkowa PASIEKA wyhodowana przez Małopolską Hodowlę Roślin Sp. z o.o. z Krakowa. Została doceniona za wysoką zawartość białka, miododajność i walory lecznicze. Medal odebrał Bogdan Szumański, prezes Spółki.

Stoisko spółek cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających rolników. Oferta spółek obejmowała polskie odmiany zbóż, bobowatych, ziemniaka, buraka cukrowego, buraka pastewnego i traw, a także roślin warzywnych i kwiatów. Oferowane odmiany dostosowane są do polskich warunków klimatycznych i glebowych. Największym powodzeniem wśród odmian hodowli Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego „Polan” cieszyły się odmiany marchwi polecane do przetwórstwa: Salsa F1, Samba F1, Rumba F1 i Galicja F1, a także jak zwykle nasze odmiany czosnku zarówno jarego: Jarus i Hortus  jak i ozimego: Harnaś, Arkus i Ornak. Oprócz nich było wiele pytań na temat buraka Astar F1 oraz nowych odmian ogórków: Remiz F1 i ArkoF1. Wśród odmian ziemniaka zainteresowaniem cieszyły się odmiany Ignacy i Tonacja (bardzo wczesna odmiana jadalna) oraz TAJFUN hodowli Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka, zaś wśród zbóż pszenica ozima FORMACJA hodowli Poznańskiej Hodowli Roślin.

Podczas targów odbyło się, zorganizowane przez Polską Izbę Nasienną, forum nasienne pt. „Korzyści płynące ze stosowania nasion kwalifikowanych”, podczas którego fachowcy z branży hodowlano-nasiennej przekonywali rolników do stosowania kwalifikowanego materiału nasiennego, mając na uwadze przede wszystkim wzrost plonów, a w związku z tym także wzrost dochodów z produkcji roślinnej.

Targom AGROTECH towarzyszyły Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. Była to już 18. edycja tej imprezy.

Aktualności