REKORDOWA SPRZEDAŻ OT KOWR W WARSZAWIE - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

REKORDOWA SPRZEDAŻ OT KOWR W WARSZAWIE

13 września br. Oddział Terenowy KOWR w Warszawie dokonał sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w gminie Radziechowy – Wieprz, woj. śląskie za kwotę 46 010 000,00 zł.

Sprzedaży działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 3589/17, 3589/18
i 3589/19  o łącznej powierzchni 29,1967 ha na rzecz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dokonał w imieniu KOWR Pan Marcin Wysocki – Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie.

Sprzedaż nieruchomości sfinalizowano w trybie bezprzetargowym z uwagi na położenie nieruchomości w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej. Zarządzającemu strefą przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

To jedna z największych transakcji dotychczas zrealizowanych przez KSSE. Zgodnie
z zapewnieniami już wkrótce powstanie tam 1500 nowych miejsc pracy i kolejne inwestycje.

Życzymy kolejnych sukcesów i dynamicznego rozwoju!

Aktualności