Pszczelarz Roku 2022 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pszczelarz Roku 2022

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 20 października br., odbyła się konferencja pt. „Ekonomia w produkcji pszczelarskiej – wyzwania i zagrożenia” oraz podsumowanie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku 2022. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński.

Organizatorem konkursu była Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju a Patronat Honorowy sprawowali: Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzej Romaniuk. KOWR był jednym z partnerów konkursu.

W swoim wystąpieniu Marcin Wroński podkreślił, że rozwój pszczelarstwa w Polsce był możliwy dzięki realizowanemu przez KOWR od 2004 r. (wcześniej przez Agencję Rynku Rolnego) mechanizmowi WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

– Środki finansowe pochodzące z programu corocznie trafiały do kilkudziesięciu tysięcy pszczelarzy, reprezentowanych przez około 100 organizacji pszczelarskich. Po akcesji Polski do UE do 15 października 2022 r. rozliczono 5,7 tys. umów/projektów, w ramach których wydatkowano łącznie prawie 400 mln zł. Środki przekazane branży pszczelarskiej w ostatnich 18 latach przyniosły wymierne efekty: wzrosła liczba rodzin pszczelich do ponad 2 mln,  zmniejszono śmiertelność rojów, zmodernizowano zaplecze produkcyjne. Dzięki licznym szkoleniom rozpowszechniono wiedzę teoretyczną i praktyczną pszczelarzy na temat wszystkich aspektów gospodarki pasiecznej – powiedział Dyrektor Marcin Wroński.

Zastępca Dyrektora Generalnego zwrócił uwagę, że KOWR, zgodnie z zapisami ustawowymi, realizuje również działania promujące m.in. miody i produkty pszczele w kraju oraz za granicą. Podkreślił znaczenie świadomych wyborów zakupowych konsumentów przy zakupie miodów, w tym na oznaczenie PRODUKT POLSKI, będący gwarantem pochodzenia produktu. Ponadto przypomniał, że KOWR obsługuje fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, które zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych (w tym miodów i innych produktów pszczelich). Pszczelarstwo wspierane jest w ramach Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Na zakończenie Marcin Wroński złożył serdeczne podziękowania pszczelarzom, że wspólnie z nimi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyczynił się do znaczącego rozwoju branży pszczelarskiej w naszym kraju i wsparcia jej strategicznego znaczenia dla rolnictwa oraz środowiska naturalnego.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla środowiska pszczelarskiego było ogłoszenie wyników konkursu Pszczelarz Roku 2022. Laureatem Grand Prix i Pszczelarzem Roku 2022 został Andrzej Leszko.

Aktualności