Pszczelarz Roku 2017 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pszczelarz Roku 2017

W siedzibie Ministerstwa i Rolnictwa Rozwoju Wsi w dn. 10 maja br. odbyło się ogłoszenie wyników IV edycji konkursu „Pszczelarz Roku”. Oficjalne wręczenie nagród poprzedziła konferencja pt. „Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, w której jednym z prelegentów był Waldemar Sochaczewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR. Uroczystego otwarcia dokonał Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Krzysztof Jurgiel serdecznie powitał wszystkich gości, a w szczególności pszczelarzy, którzy przyjechali na spotkanie z całej Polski. – Liczba pszczelarzy oraz pni pszczelich wzrasta rokrocznie. W 2017 roku było 1,5 mln pni pszczelich i ponad 68 tys. pszczelarzy. W ubiegłym roku zebrano 15 tys. ton miodu. Polska zajmuje 3 miejsce pod względem liczby pni pszczelich w Unii Europejskiej. Ceny miodu utrzymują się na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych. Głównym kanałem dystrybucji jest sprzedaż detaliczna i bezpośrednia – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Konferencja składała się z trzech prelekcji na temat bioróżnorodności, ekologii, relacji między rolnictwem a pszczelarstwem. Waldemar Sochaczewski omówił wsparcie rynku produktów pszczelich. – Pszczelarstwo ma bardzo istotne znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich, wykraczającą poza funkcję produkcyjną. Pszczoły są ważne dla produkcji rolniczej i sadowniczej. – powiedział dyrektor Waldemar Sochaczewski. – W sezonie pszczelarskim 2017/2018 zostało złożonych i zweryfikowanych 407 projektów na realizację działań określonych w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa. Polska ma do wykorzystania środki finansowe w wysokości 24 744 tys. zł. – dodał. KOWR do 30 maja 2018 roku przyjmuje wnioski w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów są związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej) oraz organizacje producentów.

Po dyskusji, podczas której pszczelarze mogli zadawać pytania prelegentom, nastąpiło zamknięcie konferencji i ogłoszenie wyników IV edycji konkursu oraz wręczenie nagród laureatom. Pszczelarzem Roku 2017 zostali Państwo Maria i Jan Kołosowscy.

Aktualności