Prosty język w urzędach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Prosty język w urzędach

Trzecie Forum Prostego Języka za nami! 30 listopada 2021 r. rozmawialiśmy online o prostym języku w urzędach, które starają się być blisko ludzi. Pięć instytucji dołączyło do porozumienia na rzecz prostego języka. Poznaliśmy dobre praktyki z ministerstw i samorządów. Wysłuchaliśmy też inspirującego przemówienia prof. Jerzego Braczyka.

Czas pandemii pokazał nam, jak ważna jest komunikacja i wzajemne zrozumienie. W ciągu chwili wszystko przeniosło się do sieci. Urzędnik nie zawsze ma szansę wytłumaczyć wszystko obywatelowi osobiście. Musiał nauczyć się tak przygotować komunikat, aby był zrozumiały – bez potrzeby dodatkowego kontaktu. Dążymy do tego, aby prosty język stał się standardem w administracji. Wspólnie z innymi urzędami staramy się, aby był obecny w całej komunikacji pisemnej służby cywilnej – zgodnie z Zaleceniami Szefa Służby Cywilnej z grudnia 2020 r. Promujemy prosty język jako element dostępności, bo prosta i zrozumiała komunikacja to prawo każdego człowieka.

Poznaj program spotkania

Trzecie Forum Prostego Języka rozpoczął minister funduszy i polityki regionalnej (MFiPR) Grzegorz Puda. Następnie dyrektor generalny MFiPR Robert Bartold oraz przedstawiciele pięciu instytucji podpisali deklarację. Kolejny punkt programu to prezentacja wyjątkowego gościa. Przekonał on nas do tego, że trzeba pisać ale także komunikować w prosty i jasny sposób. Kto mógłby zrobić to lepiej niż prof. Jerzy Bralczyk? Wybitny polski językoznawca, członek. Rady Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Podczas Forum poznaliśmy także pasjonatów prostego języka i osób zaangażowanych w upraszczanie języka w instytucjach. Prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Przedstawiamy program wystąpień:

1. Prezentacja pt. „Jak skutecznie dotrzeć z informacją do biznesu? Czyli o doświadczeniach z prostym językiem w portalu biznes.gov.pl” - Magdalena Groszkowska i Anna Prażuch z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

2. Panel dyskusyjny pt. „Czy samorządy chcą pisać prostym językiem?” - prof. Karolina Ruta-Korytowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Pani Dyrektor Sylwia Ługowska-Bulak z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

3. Prezentacja pt. „Czas na zmianę! Jak upraszczamy język Funduszy Europejskich?” – Aleksandra Sułek z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Nowi sygnatariusze

Chcemy mówić i pisać tak, aby odbiorcy naszych komunikatów potrafili usłyszeć i odczytać to, co chcemy im przekazać – to fragment Deklaracji na rzecz upraszczania języka. Na Trzecim Forum Prostego Języka dołączyli do niej:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • miasto Dąbrowa Górnicza
  • starostwo powiatowe w Olkuszu

Deklaracja na rzecz upraszczania języka to inicjatywa, którą od 2018 r. prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Podpisały ją już 44 instytucje!

Sygnatariusze zobowiązują się, że będą:

  • doskonalić kompetencje językowe
  • tworzyć standardy językowe
  • uwrażliwiać pracowników na potrzeby innych
  • wprowadzać rozwiązania zgodne z ideą prostego języka

Jeżeli Twoja organizacja nie jest jeszcze naszym sygnatariuszem, zobacz jak to zmienić!

Prosto i kropka

W obszarze Funduszy Europejskich dbamy o prostą komunikację. Zaczęliśmy w 2010 r. od badania języka funduszy we współpracy z zespołem językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego. Od tego czasu zachęcamy pracowników naszego ministerstwa, by pisali o Funduszach Europejskich w prosty sposób. Inicjujemy działania, które przyczyniają się do podniesienia świadomości i wiedzy w zakresie prostego języka wśród pracowników innych urzędów. Stwarzamy możliwości do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk prostego języka. Pomaga nam w tym wieloletnie doświadczenie - to w naszym departamencie miał początek ruch prostego języka w Polsce, który staramy się nadal rozwijać.

Więcej informacji o projekcie Prosto i Kropka można znaleźć na stronie: funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualności