Projekt S2MUR: konsultacje budowy systemu IT - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Projekt S2MUR: konsultacje budowy systemu IT

Podmioty zainteresowane udziałem w przyszłym postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych zapraszamy do wstępnych konsultacji rynkowych. Na zgłoszenia czekamy do 9 maja 2022 roku.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: [link: https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/wstepne-konsultacje-rynkowe/wstepne-konsultacje-rynkowe-dot-zaprojektowania-i-wykonania-systemu-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych-(s2mur)].

Projekt pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych” odpowiada na wyzwania powodowane przez zmiany klimatu dotykające obszar Polski oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwiają śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych. Projekt ma znaczenie strategiczne, zarówno z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego kraju jak i cyfryzacji procesu ubiegania się o odszkodowania za szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Odbiorcami projektu są producenci rolni, w tym rolnicy indywidualni oraz administracja publiczna. Więcej informacji o projekcie można znaleźć w zakładce Wiedza/projekty innowacyjne [link: https://kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych].

Równocześnie informujemy o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych na zakup wysokorozdzielczych scen satelitarnych dla projektu pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych”. Raport z konsultacji został zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:  [link: https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/wstepne-konsultacje-rynkowe/wstepne-konsultacje-rynkowe-dot-uslugi-dostepu-do-wysokorozdzielczych-scen-satelitarnych-na-potrzeby-realizacji-budowy-systemu-s2mur

Aktualności