Posiedzenie Rady Społecznej w Warszawie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej w Warszawie

W Warszawie, w centrali KOWR odbyło się w dniu 24 lutego 2022 r. posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podczas spotkania omówiono wiele zagadnień zgłoszonych przez organizacje rolnicze. Najwięcej spraw dotyczyło dzierżawy, która jest podstawową formą rozdysponowania gruntów rolnych. Dyskutowano m.in. na temat zwiększenia liczby przetargów ograniczonych, dzierżawy nieruchomości w obrębie miast, wysokości czynszu dzierżawnego wobec wysokich cen skupu produktów rolnych i środków produkcji, niewydanych nieruchomości po wygaśnięciu umów dzierżawy oraz ich dalszego użytkowania, dzierżawy obiektów powyżej 50 ha łącznie z obiektami gospodarczymi i inwestycyjnymi, prawie pierwokupu i rozdysponowaniu gruntów pozyskanych w jego następstwie. Omówiono problem rozdysponowania małych działek rolnych, zasad powstawania Ośrodków Produkcji Rolniczej po nowelizacji ustawy, funkcjonowania systemu oddłużania gospodarstw rolnych. Poinformowano również o liczbie gospodarstw i spółek, które nie wyłączyły 30% gruntów.

Aktualności