Posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR

5 października 2022 r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu WRSP.

Posiedzenie Rady otworzył Jacek Malicki, zastępca dyrektora generalnego KOWR. Malicki przedstawił stan zagospodarowania Zasobu i poinformował zgromadzonych o wynikach sprzedaży gruntów wchodzących w jego skład. W trakcie spotkania poruszano tematy związane między innymi z naliczaniem czynszów dzierżawnych, przedłużaniem umów dzierżawy z wyprzedzeniem a także zwiększaniem dynamiki rozdysponowywania gruntów o niewielkiej powierzchni. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił uczestnikom informacji dotyczących utworzonych Ośrodków Produkcji Rolnej, możliwości zmiany zasad naliczania przez KOWR czynszu dzierżawnego a także uwarunkowań faktycznych i prawnych dotyczących rozbiórki budynków, budowli i urządzeń na terenach dzierżaw.

Tematy zgłoszone zostały przez przedstawicieli:

Polskiej Federacji Rolnej,

Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,

Polskiego Towarzystwa Rolniczego,

Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Związku Byłych Pracowników PGR, Związku Zawodowego Rolników Samoobrona oraz NSZZ RI Solidarność.

W trakcie spotkania nie zabrakło miejsca na dyskusję dotyczącą tematów z obszaru gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu WRSP, które szczególnie nurtują polskich rolników.

Aktualności