Porozumienie KOWR i PAIH - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Porozumienie KOWR i PAIH

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotr Serafin oraz Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula i członek Zarządu PAIH Wojciech Fedko 16 października 2018 r. podpisali porozumienie o współpracy w zakresie promocji polskiego sektora rolno-spożywczego za granicą.

Współpraca KOWR i PAIH dotyczyć będzie przedsięwzięć związanych z promocją polskiego sektora rolno-spożywczego na rynkach zagranicznych. Wspólne działania mają przyczynić się do ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, wzmocnienia pozytywnego wizerunku polskiego sektora spożywczego wśród partnerów międzynarodowych oraz intensyfikacji działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie polskich produktów.

W ramach współpracy KOWR i PAIH deklarują m.in. współdziałanie w zakresie udziału w międzynarodowych wydarzeniach o charakterze targowo-wystawienniczym, regularną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przy realizacji działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach zagranicznych oraz podejmowanie działań zmierzających do popularyzowania za granicą polskich produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości.

Aktualności