Platforma Żywnościowa - System Magazynów Autoryzowanych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Platforma Żywnościowa - System Magazynów Autoryzowanych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE, Giełda) zapraszają do składania wniosków o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA), który jest organizowany na potrzeby giełdowego Rynku Towarów Rolno -Spożywczych (RTRS).

Rynek ten tworzony jest przez TGE w ramach projektu Platforma Żywnościowa w celu prowadzenia obrotu wybranymi towarami rolno-spożywczymi. W okresie pilotażowym, którego rozpoczęcie nastąpi w marcu 2020 r., na RTRS zostanie uruchomiony obrót pszenicą.

Magazyny Autoryzowane są jednym z podstawnych elementów funkcjonowania Platformy Żywnościowej. To sieć profesjonalnych magazynów zorganizowana na zasadach określonych przez Giełdę. Celem funkcjonowania SMA jest zapewnienie możliwości składowania towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na Giełdzie.

Przystąpienie do powstającej sieci Magazynów Autoryzowanych stanowi dla właścicieli magazynów doskonałą szansę rozszerzenia działalności o świadczenie usług przechowywania zbóż uczestnikom nowego rynku rolnego, a także możliwość zdywersyfikowania dotychczasowych form handlu, poprzez wykorzystanie nowego kanału zbytu dla własnego towaru. Do końca sierpnia 2020 r. dołączenie do systemu będzie bezpłatne .

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://platformazywnosciowa.com.pl/index.php/2020/01/31/magazyny-autoryzowane/.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

 

Aktualności