Paszportyzacja Polskiej Żywności: I posiedzenie Komitetu Sterującego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja Polskiej Żywności: I posiedzenie Komitetu Sterującego

W celu efektywnej realizacji działań w ramach projektu roboczo nazwanego Paszportyzacja Polskiej Żywności powołano Komitet Sterujący, sprawujący nadzór nad projektem, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 24 marca 2021 r. Posiedzeniu przewodniczyła Minister Anna Gembicka – przewodnicząca komitetu.

W spotkaniu, w roli głównego użytkownika, udział wzięli reprezentacji sektora rolno-spożywczego z rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny oraz przedstawiciele zrzeszeń i organizacji branżowych, tj. Polska Federacja Ziemniaka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym.

Podczas posiedzenia, dokonano podsumowania warsztatów design sprint oraz zaprezentowano prototyp cyfrowego systemu identyfikowania i śledzenia produktu żywnościowego. Omówiono również sprawy organizacyjne związane z zarządzaniem projektem, w tym przedstawiono harmonogram działań oraz wzory raportów, na podstawie których będą przekazywane informacje o stanie realizacji poszczególnych produktów projektu.

Przedstawiono również informacje o ogłoszeniu wstępnych konsultacji rynkowych, związanych z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie realizacja pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.

W ramach przekazanych informacji, uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o planie realizacji pilotaży, sposobie pozyskiwania danych ze źródeł publicznych, ram współpracy z organizacjami branżowymi, wyborze uczestników pilotaży, a także pozyskiwaniu od nich danych.

W posiedzeniu Komitetu Sterującego udział wzięli: Justyna Orłowska - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Michał Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przedstawiciele instytucji publicznych zaangażowanych w prace na rzecz projektu, tj.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, GovTech Polska oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także przedstawiciele łańcucha dostaw oraz organizacji branżowych.

Więcej informacji o projekcie Paszportyzacji Polskiej Żywności można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod linkiem: https://kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.   

Aktualności