OZE przyszłością polskiego rolnictwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OZE przyszłością polskiego rolnictwa

W sobotę, 14 kwietnia 2018 r., odbyła się konferencja pn. „Odnawialne źródła energii przyszłością polskiego rolnictwa”, którą zorganizował Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej Solidarni. Patronat nad imprezą objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W wydarzeniu wziął udział Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, odpowiedzialny za pion innowacji i rozwoju.

Dzisiejsza konferencja zorganizowana przez Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni” odnosi się do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – powiedział minister rolnictwa – Opłacalność produkcji to pierwszy i zarazem najważniejszy filar, który realizujemy. Kolejny to jakość życia na obszarach wiejskich, następnie tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, zaś ostatni, czwarty filar to sprawna administracja. Wykorzystywanie OZE w produkcji stwarza nowe możliwości i jest szansą na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich – dodał.

Minister Krzysztof Jurgiel w swojej prelekcji zaznaczył, że OZE w polityce rządu zajmuje ważne miejsce. Wskazał na kilka aspektów, poprzez które można rozpatrywać Odnawialne Źródła Energii. Jest to aspekt społeczny, czyli zapewnienie nowych miejsc pracy, gospodarczy – zwiększenie wartości produkcji, oraz ochrony środowiska, czyli m.in. zagospodarowanie nawozów mineralnych. Podkreślił także, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi koordynuje wiele projektów: 16 projektów strategicznych oraz 5, przy których współpracuje. Zauważył także, że kwestiami związanymi z OZE zajmuje się kilka resortów. Jest to nie tylko MRiRW, ale również Ministerstwo Energii. Minister poinformował, że do prac w Sejmie przekazano rządowe propozycje zmian ustawy o OZE, zaś do końca roku mają powstać propozycje dotyczące spółdzielni energetycznych. Liczy w tym zakresie na dyskusje i sugestie dotyczące tego, jakie powinny być priorytety oraz czy powinny powstać spółdzielnie czy klastry. 

Konferencja była także dobrą okazją do podpisania porozumienie o współpracy związków rolniczych pn. „Federacja rolna”.

Podczas wydarzenia zorganizowano panele dyskusyjne. Odbyły się prelekcje ekspertów na temat rolnictwa energetycznego na obszarach Polski, elektromobilności polskiej wsi oraz biogazowni rolniczych. Prelegentem był m.in. Michał Ziętara, Dyrektor Departamentu Innowacji KOWR, który wygłosił referat pt. „Biogazownie rolnicze w Polsce wg Rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”. – Biogaz rolniczy to szansa rozwoju. Ogromny potencjał biomasy może pozwolić na uzyskanie nawet 7-8 mld3 biogazu w ciągu roku – powiedział. Biogaz może być wykorzystywany do zasilania silników samochodowych, jako wsparcie do rozwoju elektromobilności poprzez uzupełnienie punktów ładowania na obszarach wiejskich. Dyrektor Departamentu Innowacji w swojej prelekcji zawarł informacje na temat wytwórców biogazu rolniczego wpisanych do rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, liczby biogazowni rolniczych wg. lokalizacji i zainstalowanej mocy elektrycznej, jak również omówił strukturę surowcową produkcji biogazu rolniczego w 2017 roku.

Po każdej z sześciu prelekcji przewidziano czas na dyskusję. Wnioski zebrane podczas debat zostały spisane i będą przedłożone rządowi.

Aktualności