Nowe zasady kontyngentowe - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nowe zasady kontyngentowe

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno - spożywczych w ramach systemu pozwoleń.

Nowe akty prawne Unii Europejskiej rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r.  link http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/hz/akty_prawne/32020R0760%20.pdf oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. link http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/hz/akty_prawne/32020R0761.pdf zastąpią dotychczasowe przepisy regulujące przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów na poszczególnych rynkach.

Najważniejsze zmiany w dotychczasowych zasadach:

- termin na rejestrację w systemie LORI przedsiębiorców importujących mięso drobiowe w ramach niektórych kontyngentów upływa w dniu 31.08.2020 r.,

- termin na rejestrację w systemie LORI importerów czosnku świeżego z Chin upływa w dniu 31.03.2021 r.

  • terminy składania wniosków,
  • dowód handlu (przywóz/wywóz minimalnej ilości produktów w dwóch dwunastomiesięcznych okresach kończących się na dwa miesiące przed złożeniem pierwszego wniosku na dany okres kontyngentowy – załączniki II – XIII rozporządzenia (UE) 2020/761),
  • ilość referencyjna - w przypadku niektórych kontyngentówna przywóz mięsa drobiowego oraz czosnku świeżego z Chin; obowiązek przedłożenia potwierdzonych dokumentów celnych wraz z fakturami.

Aktualności