Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 PROW 2014-2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 PROW 2014-2020

Ogłoszono VII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r.

Więcej informacji:

http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

Aktualności