„Moja Wizja Zero” – konkurs KRUS - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Moja Wizja Zero” – konkurs KRUS

„Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” pod takim hasłem, 8 czerwca 2022 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Prezes KRUS Aleksandra Hadzik oraz Zastępca Dyrektora Generalnego  KOWR  Małgorzata Gośniowska-Kola.

W swoim wystąpieniu Wicepremier Henryk Kowalczyk podziękował za kolejną edycję konkursu. Podkreślił rolę bezpieczeństwa  i świadomości zagrożeń zwłaszcza w rolnictwie. Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach, dzięki działaniom podejmowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wypadkowość ta znacząco zmalała.

– Musimy być mądrzy przed szkodą, przed utratą zdrowia, a ten konkurs przyczynia się do zwiększenia naszej świadomości o niebezpieczeństwach grożących przy pracy w gospodarstwie rolnym – dodał Wicepremier.

Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej Strategii Wizja Zero, której głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 30 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Popularyzacja założeń Strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników. 

W tym roku KRUS zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym, w odniesieniu do siedmiu Złotych Zasad Strategii Wizja Zero. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie, ze szczególnym podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad ochrony życia i zdrowia na wsi.

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Współorganizatorem konkursu jest m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na:

https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/iv-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero-bezpieczenstwo-zdrowie-i-dobrostan-rodziny-w-gospodarstwie-rolnym/

Aktualności