KOWR rozpoczął realizację projektu PROM - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR rozpoczął realizację projektu PROM

1 marca 2020 r. rozpoczęła się realizacja przez KOWR projektu PROM - „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”.

KOWR w ramach fazy przygotowania wyników badań do zastosowania w praktyce jest odpowiedzialny za opracowanie „Krajowej strategii ograniczania strat i marnotrawstwa żywności”, w której zostaną określone kierunki rozwoju oraz opracowany plan przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

KOWR na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach fazy badawczej projektu, będzie odpowiedzialny m.in. za określenie stanu obecnego, ocenę skuteczności działań w kraju, analizę  działań podejmowanych przez wybrane kraje UE, przeprowadzenie analizy SWOT oraz identyfikację podmiotów zaangażowanych i odpowiedzialnych w proces marnotrawienia żywności oraz określenie działań na przyszłość.

Rolą KOWR w ramach Strategii będzie również wskazanie priorytetów oraz kierunków interwencji zmierzających do ograniczania marnotrawstwa żywności w kraju, w tym rozwiązań legislacyjnych i samoregulujących.

Czas realizacji Strategii przez  KOWR to 18 m-cy, tj. od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

„Krajowa strategia ograniczania strat i marnotrawstwa żywności”, jest jednym z zadań projektu PROM, który jest realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności (lider),
 • Instytut Ochrony Środowiska – PIB,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Celem  projektu PROM jest wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności, jak również opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

Projekt składa się z 8 zadań:

 1. Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności oraz opracowanie systemu ich monitorowania;
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczeństwo żywności – partycypacja społeczna;
 3. Zarządzanie ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności;
 4. Opracowanie założeń monitoringu żywności przekazywanej na cele charytatywne oraz giełdy darowizn żywności;
 5. Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności;
 6. Kampania społeczna „Nie marnuj jedzenia”;
 7. Ratowanie żywności przed zmarnowaniem;
 8. Procedura przekazywania żywności na cele społeczne – pilotaż.

 

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie: https://projektprom.pl/

Aktualności