KOWR na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

W dniach 7-8 listopada 2022 r. w Warszawie odbywa się 15. edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 pod hasłem „Think Agile”. Podczas forum Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentuje Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński.

15. Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest poświęcone przedstawieniu działań, które polskie firmy podejmują, aby w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku. W dyskusjach wiele miejsca poświęca się, pandemii, wojnie w Ukrainie oraz technologicznej, geopolitycznej i mentalnej rewolucji, której sektor spożywczy i handlowy jest nierozerwalną częścią. Spotkania i dyskusje są okazją do wymiany inspirujących poglądów i doświadczeń panelistów oraz próbą nakreślenia kształtu i perspektywy rozwoju branży spożywczej, handlowej i HoReCa w najbliższych latach.

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński wziął udział w debacie „Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości”, w której przedstawił czynniki wpływające na rozwój polskiego eksportu żywności. Podkreślił, że główną zasługą wzrostu eksportu jest produkcja bardzo dobrej jakościowo żywności, chętnie nabywanej przez konsumentów zagranicznych, ceny transakcyjne, deprecjacja złotego względem euro i dolara amerykańskiego, jak również czynnik transportowy mający także wpływ na kierunki eksportu.

Zaznaczył, że dobre zbiory zbóż w Polsce umożliwiają zwiększenie eksportu. Polska jest eksporterem netto ziarna zbóż. W okresie dwóch pierwszych miesięcy bieżącego sezonu 2022/2023 (lipiec–sierpień 2022 r.) wywieziono z kraju rekordowy wolumen ziarna zbóż – 1,8 mln ton, tj. o 84% więcej niż przed rokiem. Eksportowano głównie pszenicę i kukurydzę, których wolumen był blisko 3-krotnie wyższy niż w tym samym okresie w roku 2021. Tak więc, eksport zbóż w okresie dwóch pierwszych miesięcy sezonu 2022/2023 był trzykrotnie większy od importu.

Dyrektor Wroński zaznaczył, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wspierają działania eksporterów poprzez organizowanie targów i spotkań biznesowych, co uwiarygadnia polską żywność na rynkach zagranicznych.

Podkreślił, że eksporterzy, aby utrzymać wzrost sprzedaży produktów rolno-spożywczych, powinni koncentrować się na doskonaleniu jakości sprzedawanych produktów i budowaniu polskiej marki żywności za granicą.

W podsumowaniu Dyrektor Wroński zaznaczył, że trzeba zwrócić szczególną uwagę, jakie będą trendy konsumenckie w przyszłości. Musimy dobrze zdiagnozować przyszłych konsumentów i budować patriotyzm konsumencki.

Aktualności