Konkurs „Rolnik-Farmer Roku” rozstrzygnięty - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs „Rolnik-Farmer Roku” rozstrzygnięty

10 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku”. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów w 10 kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Rolnika – Farmera Roku” i statuetkę „Złotego Jabłka”. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR.

W gali uczestniczyli m.in.: Henryk Kowalczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, Doradca Prezydenta RP, Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR w swoim wystąpieniu podkreślił, że konkurs Rolnik – Farmer Roku żywo obrazuje pozytywne przemiany, jakie zaszły i nadal zachodzą nie tylko w samym rolnictwie, ale także na polskiej wsi. – Wasz sukces jest wzorem dla tych, którzy widzą swoje miejsce w polskim rolnictwie. Mam nadzieję, że będziecie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierać i wspomagać tych rolników, którzy też ciężko pracują, ale z różnych powodów znajdują się w gorszej sytuacji ekonomicznej. Wszystkim nam zależy, aby polska wieś i rolnictwo stały się bardzo ważnym ogniwem rozwoju gospodarki i kultury społecznej Polski – powiedział Waldemar Humięcki, zwracając się do laureatów konkursu.

Celem konkursu „Rolnik – Farmer Roku” jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości i inicjatywie potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęły zgłoszenia 349 kandydatów do tytułu Rolnik – Farmer Roku. Laureatów wyłoniono w następujących kategoriach konkursowych: gospodarstwa ekologiczne – produkcja roślinna, gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca-bydło mleczne, produkcja zwierzęca-bydło mleczne i opasowe, gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca, działy specjalne produkcji rolnej, gospodarstwa o działalności wielokierunkowej, produkcja zwierzęca – konie, produkcja zwierzęca – trzoda chlewna.

Laureaci XXIX edycji w poszczególnych kategoriach:

1. Gospodarstwa ekologiczne – produkcja roślinna
Barbara i Mariusz Gumienni
2. Gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu
Rodzina Jurczyków
3. Produkcja roślinna
Joanna i Mariusz Karwat
4. Produkcja zwierzęca – bydło mleczne
Iwona i Przemysław Kawula
5. Produkcja zwierzęca – bydło mleczne i opasowe
Urszula i Krystian Kretek
6. Gospodarstwa ekologiczne – produkcja zwierzęca
Agata i Krzysztof Niebrzydowscy
7. Działy specjalne produkcji rolnej
Beata i Dariusz Przerwa
8. Gospodarstwo o działalności wielokierunkowej:
Joanna i Michał Starak
9. Produkcja zwierzęca – konie
Jolanta Tulisow
10. Produkcja zwierzęca – trzoda chlewna
Beata i Sławomir Witkowscy

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rokrocznie jest partnerem konkursu.

Aktualności