Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty

22 września br. podczas Agro Show w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Krajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W kategorii zakładów rolnych laureatami zostały dwie spółki: Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny oraz Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego. Honorowy patronat na konkursem objął Andrzej Duda, Prezydent RP.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w trakcie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: zakładów rolnych przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz gospodarstw indywidualnych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jego współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Krajowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Andrzeja Sutkowskiego, zastępcy dyrektora generalnego KOWR przyznała 2 pierwsze miejsca, nie przyznając drugiego i trzeciego. Laureatami Konkursu zostali: Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny oraz Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego. Nagrody z rąk dyrektora Andrzeja Sutkowskiego odebrali prezesi spółek: Janusz Zaremba i Grzegorz Fiałkowski.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przejął to zadanie od zniesionej z końcem sierpnia br. Agencji Nieruchomości Rolnych od początku organizuje ten konkurs w kategorii zakładów rolnych. W dotychczasowych XV jego edycjach wzięło udział ok. tysiąc zakładów rolnych, zatrudniających ponad 10 tysięcy pracowników.

W kategorii gospodarstw indywidualnych zwyciężyło gospodarstwo rolne Beaty i Piotra Kondrackich z Górnego w  woj. lubelskim. W nagrodę otrzymali ciągnik Ursus C-380.

Aktualności