Konferencja „Branża mięsna – szanse i wyzwania” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Branża mięsna – szanse i wyzwania”

W Warszawie, 20 maja br., Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zorganizowała konferencję pt. Branża mięsna – szanse i wyzwania. Uczestniczyli w niej m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola i Marcin Wroński.

Ponadto w konferencji uczestniczyli eksperci z sektora mięsnego, którzy w swoich prelekcjach poruszyli wiele istotnych i kluczowych tematów dla wszystkich podmiotów łańcucha produkcyjnego.

Konferencję otworzył i wygłosił pierwszą prelekcję Lech Kołakowski. Podkreślił on, że rolą rządu, a zwłaszcza resortu rolnictwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce w obliczu obecnej, trudnej sytuacji spowodowanej wojną i podwyżkami cen. – W wyniku kryzysu na Wschodzie nastąpiło zachwianie równowagi na giełdach i rynkach światowych. Żywność z państw objętych kryzysem stanowiła wcześniej około 30–40 procent, więc wiele państw odczuwa jej brak – powiedział Lech Kołakowski.

Dodał też, że choć i my borykamy się z problemem wysokich cen, to mamy zapewnione bezpieczeństwo zarówno żywnościowe, jak i nawozowe.

Wiceminister podkreślił, że polskie mięso odgrywa bardzo ważną rolę w wyżywieniu nie tylko Polski, ale i wielu innych państw, do których je eksportujemy. Polska jest liderem w produkcji drobiu, a wołowina należy do hitów eksportowych. Wspomniał także o trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny spowodowanej ASF oraz zawirowaniami cenowymi i zapowiedział wprowadzenie mechanizmu naprawczego. Lech Kołakowski podkreślił rolę Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) w uporaniu się z problemem ASF. Poinformował, że dzięki działaniom GIW od grudnia 2021 r. nie zanotowaliśmy ani jednego przypadku ASF wśród trzody chlewnej.

Natomiast Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk podkreślił, że wysoki poziom współpracy GIW z rolnikami jest możliwy dzięki wsparciu, które GIW otrzymał od MRiRW – finansowemu i w postaci 915 nowych etatów.

W gronie prelegentów znalazł się Marcin Wroński, który podsumował wyniki eksportu branży mięsnej w 2021 roku oraz zaplanowane w roku 2022 działania KOWR wspierające zagraniczną wymianę handlową.

– W 2021 r. sprzedaż produktów mięsnych granicę osiągnęła poziom 7 mld EUR, o 9% wyższy niż rok wcześniej. Największe przychody pochodziły z eksportu produktów drobiowych (3,3 mld EUR), a następnie produktów wołowych (1,8 mld EUR) i wieprzowych (1,5 mld EUR). W pierwszym kwartale 2022 r. kontynuowany był wzrost eksportu produktów mięsnych, a  jego wartość wzrosła o 28%, do blisko 2 mld EUR – powiedział Marcin Wroński.

Dyrektor Wroński dodał, że KOWR prowadzi działania w zakresie wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz eksportu: organizuje misje handlowe polskich przedsiębiorców za granicą, wspiera rozwój współpracy handlowej z zagranicą pod hasłem „Poland tastes good”, pozyskuje i przekazuje informacje o możliwościach nawiązania kontaktów handlowych, organizuje stoiska narodowe na targach za granicą i spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców, a także przyjazdowe misje handlowe dla importerów, dystrybutorów, przedstawicieli sieci handlowych z zagranicy.

Marcin Wroński zwrócił uwagę przedstawicieli branży mięsnej na niebezpieczeństwo, jakim jest zakrojona na szeroką skalę kampania promująca produkty vege, które mają zastąpić wyroby mięsne. – Przeciwstawienie się temu trendowi stanowi duże wyzwanie dla sektora mięsnego – dodał.

 

Aktualności