Kampania informacyjna „Nie marnuj żywności – szkoda planety!” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kampania informacyjna „Nie marnuj żywności – szkoda planety!”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi kampanię informacyjną „Nie marnuj żywności – szkoda planety!”. Jej celem jest upowszechnianie wśród konsumentów i producentów wiedzy na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności. Kampania realizowana na bazie wyników programu PROM współrealizowanego przez KOWR.

PROM – Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności

Program ten określił skalę marnowania żywności w Polsce w całym łańcuchu produkcji. To pierwsza tego typu inicjatywa badawcza w Polsce. Projekt finansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Realizowany był od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. przez Konsorcjum w składzie: Federacja Polskich Banków Żywności, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Otrzymane wyniki wskazują, że produkcja podstawowa (rolnicza) odpowiada za ok. 15 proc. marnowanej żywności w całym łańcuchu. W takim samym stopniu odpowiada przetwórstwo, ale jednak najwięcej strat pochodzi z gospodarstw domowych.

W trakcie konferencji prasowej Szef resortu rolnictwa Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na cztery podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów.

Zasada 4P – planuj, przechowuj, przetwarzaj, podziel się

Pierwszym z nich jest właściwe planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć. Kolejne dwa dotyczą właściwego przechowywania i przetwarzania żywności. Ostatni natomiast to dzielenie się żywnością z potrzebującymi, np. za pośrednictwem jadłodzielni.

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie internetowej:

www.gov.pl/web/rolnictwo/4xp-czyli-szanuj-zywnosc

Więcej informacji na temat projektu PROM na stronie internetowej:

https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/program-racjonalizacji-i-ograniczania-marnotrawstwa-zywnosci-prom

Aktualności