Jubileusz Izb Rolniczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Jubileusz Izb Rolniczych

10 września br. w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 125-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 25-lecia działalności samorządu rolniczego. Uroczystość rozpoczęła msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, a dalsze obchody jubileuszu były kontynuowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W wydarzeniu udział wzięło wielu znakomitych gości powiązanych z sektorem rolnym: Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz byli ministrowie tego resortu, Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta RP, eurodeputowani, posłowie i senatorowie, szefowie państwowych urzędów oraz przedstawiciele izb rolniczych z całego kraju. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który był partnerem uroczystości reprezentowała Małgorzata Gośniowska-Kola, Dyrektor Generalny. Imprezę uświetniły występy Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI z SGGW w Warszawie.

Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z historią działalności izb rolniczych i jej zadaniami, do których należy m.in. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych, wspieranie inicjatyw podnoszących jakość produktów rolnych, informowanie rolników o sytuacji gospodarczej w kraju, promowanie eksportu produktów rolnych, rozwijanie współpracy z zagranicą, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej.

W dalszej części uroczystości odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. Barbara Fedyszak-Radziejowska odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym podtrzymał twierdzenie, że polska wieś jest w centrum jego zainteresowania. Stwierdził też, że Krajowa Rada Izb Rolniczych to bardzo ważny partner w dialogu, a wiedza i doświadczenie jakie posiada stanowią niezbędny element polityki rolnej państwa.

Grzegorz Puda zwrócił uwagę na dobrą współpracę z izbami rolniczymi. Podkreślił, że prowadzone dyskusje są zawsze konstruktywne, merytoryczne i choć czasami  poglądy bywają rozbieżne  to zawsze prowadzą do konkretnych rozwiązań, które mają służyć rolnikom. Minister życzył samorządowcom dalszej dobrej współpracy z resortem oraz by działalność samorządowa przynosiła korzyści rolnikom, których izby reprezentują.

Natomiast Małgorzata Gośniowska-Kola, podziękowała Izbom Rolniczym za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, wysiłek i trud włożony w rozwój polskiego rolnictwa – Wasza działalność zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek – zakończyła Dyrektor Generalna KOWR.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych działaczy izb rolniczych.

Aktualności