Jubileusz 100-lecia stada merynosa polskiego w starym typie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Jubileusz 100-lecia stada merynosa polskiego w starym typie

W dniach 1-2 marca br. w Ośrodku Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie, dotyczące perspektyw w hodowli owiec i produkcji owczarskiej, które zbiegło się z jubileuszem 100-lecia stada nr 1 merynosa polskiego w starym typie w niepodległej Polsce.

Gospodarze spotkania mogą poszczycić się posiadaniem stada merynosa polskiego w starym typie, założonego jako pierwsze stado hodowlane tej rasy, o którym wzmianki sięgają aż 1830 roku. Uroczystości towarzyszył nie tylko wymiar patriotyczny, ale również program skupiony na merytorycznych aspektach strategii hodowli owiec, która prowadzona jest w czterech Spółkach nadzorowanych przez KOWR.

Pierwszego dnia uroczystości odbyło się spotkanie Zarządów i Hodowców Spółek prowadzących m. in. hodowlę owiec, które otworzyli: Zastępca ca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Spółkami KOWR – Filip Sondij oraz Prezes Zarządu OHZ „Garzyn” Sp. z o.o. – Adam Kośmider. Prelekcję nt. historii pierwszego zarejestrowanego stada owiec rasy merynos polski w starym typie, zlokalizowanego w Brylewie, poprowadził prof. dr hab. Roman Niżnikowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Mimo uroczystego charakteru spotkania, podczas dyskusji poruszono istotne aspekty hodowli oraz problematykę, z jaką spotykają się zarówno Zarządy Spółek, jak również gospodarstwa indywidualne utrzymujące owce. Omówiono też możliwość kooperacji Spółek nadzorowanych przez KOWR, która w efekcie mogłaby prowadzić do skrócenia łańcucha dostaw.

Drugiego dnia obchodów odbyła się wizyta uczestników w owczarni w Brylewie, należącej do OHZ „Garzyn” Sp. z o.o., gdzie znajduje się wspomniane stado owiec merynosa polskiego w starym typie o najdłuższej tradycji hodowlanej. Kolejnym punktem programu było spotkanie z Zarządem Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu wraz z wizytacją zakładu i tym samym zapoznaniem z procesami technologicznymi.

Pomimo przeciwności, z jakimi borykają się hodowcy, optymizmem napawa fakt, że pogłowie owiec w ostatnich latach zaczyna powoli wzrastać, co w przyszłości może skutkować zwiększeniem znaczenia tego sektora gospodarki rolnej.

Aktualności