Informacje dla placówek zagranicznych o nadwyżkach produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacje dla placówek zagranicznych o nadwyżkach produktów

Trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2 pogarsza kondycję ekonomiczną polskiej gospodarki, w tym także branży rolno-spożywczej oraz wyniki eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Dlatego tak istotne jest podejmowanie działań służących ograniczaniu negatywnych skutków ww. sytuacji kryzysowej na stan sektora rolno-spożywczego w naszym kraju. Mając to na względzie, jak również biorąc pod uwagę zakłócenia w światowych łańcuchach dostaw, jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podjęliśmy działania na rzecz przygotowania informacji na temat istniejących w poszczególnych sektorach nadwyżek produktów, które mogą zostać wyeksportowane w przypadku pojawienia się zapytań z zagranicy.

Informacje te zostaną przesłane do polskich placówek dyplomatycznych oraz zagranicznych biur handlowych PAIH, co pozwoli im na szybsze reagowanie na wszelkie sygnały dotyczące zapotrzebowania krajów trzecich na artykuły rolno-spożywcze, które mogłyby zaowocować możliwościami eksportowymi dla polskich producentów. Zwracamy się również  z prośbą o zgłaszanie wszelkich pojawiających się problemów, wpływających na ograniczenie eksportu polskiej żywności.

Jednocześnie informujemy o utworzeniu zakładek internetowych na stronach MRiRW i KOWR, w których zamieszczane są na bieżąco informacje o zainteresowaniu innych krajów dostawami produktów rolno-spożywczych pozyskane z polskich placówek dyplomatycznych, zagranicznych biur handlowych PAIH i innych źródeł:

    Zakładka na stronie MRiRW - Możliwości eksportowe: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2

    Zakładka na stronie KOWR - Informacje dla eksporterów: http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-dla-eksporterow

Ponadto KOWR na bieżąco rozsyła mailowo wszelkie pojawiające się zapytania do organizacji branżowych i przedsiębiorców.

Mamy nadzieję, że działania te pozwolą wzmocnić pozycję polskich dostawców na rynkach zagranicznych, a co za tym idzie utrzymać dotychczasową kondycję polskiej branży rolno-spożywczej oraz utrwalić pozytywny obraz polskiej żywności poza granicami Polski.

Uprzejmie prosimy o kierowanie Państwa informacji i uwag do Departamentu Wsparcia Eksportu KOWR na adres e-mail: eksporter@kowr.gov.pl  w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

 

Aktualności