Informacja o krajowym rynku jaj konsumpcyjnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacja o krajowym rynku jaj konsumpcyjnych

Polska jest dużym unijnym producentem jaj kurzych. Skala produkcji jaj plasuje nasz kraj na pozycji szóstego producenta na rynku Unii Europejskiej z 9% udziałem w unijnej produkcji.

Krajowa produkcja konsumpcyjnych jaj kurzych wykazuje trend wzrostowy. Według dostępnych danych GUS w 2019 r. w Polsce wyprodukowano 10,3 mld sztuk jaj, o 2% więcej niż w roku 2018 oraz o 13% więcej niż w roku 2016. Najwięcej ferm kur nieśnych zlokalizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego. Podaż jaj konsumpcyjnych z tych dwóch regionów odpowiada za blisko 60% całej produkcji krajowej.

 

Duża skala produkcji krajowej powoduje, że Polska jest jednym z największych eksporterów tego asortymentu w Unii Europejskiej. Eksport jaj  z Polski w największym stopniu determinowany jest sytuacją podażowo-popytową na rynku unijnym, ponieważ to kraje Unii Europejskiej są naszym głównym partnerem handlowym.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2020 r. przychody uzyskane przez krajowych przedsiębiorców z eksportu jaj wyniosły 203 mln EUR wobec 226 mln EUR w roku 2019. Przy czym aż 188 mln EUR wygenerowała sprzedaż na rynek unijny (93% przychodów z eksportu). Największe wpływy krajowi przedsiębiorcy uzyskali z eksportu jaj na rynek Niderlandów (54 mln EUR), Republiki Federalnej Niemiec (39 mln EUR) oraz Węgier (19 mln EUR)  i Włoch (15 mln EUR). Mniejsze wpływy z eksportu jaj w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 były spowodowane ograniczeniami w handlu międzynarodowym oraz w funkcjonowaniu firm sektora HoReCa wprowadzanymi w celu przeciwdziałania rozwojowi pandemii koronawirusa.

 

 

W roku 2020 skala importu jaj do Polski, podobnie jak w latach poprzednich, była niewielka. W całym 2020 r. do kraju zaimportowano jaja o wartości około 7 mln EUR. Tak więc dodatnie saldo obrotów handlowych tym asortymentem osiągnęło w ubiegłym roku 197 mln EUR.

 

 

W ostatnich pięciu latach statystyczny Polak skonsumował od 139 do 162 sztuk jaj kurzych rocznie.
W 2019 r. konsumpcja jaj w Polsce wyniosła 156 sztuk na osobę. Poziom konsumpcji był jednak znacząco niższy niż jeszcze przed dekadą, gdy spożycie przekraczało 200 sztuk rocznie.

Pandemia koronawirusa ma wpływ na nawyki żywieniowe. Z tego powodu konsumenci zwracają większą uwagę na odpowiednio zbilansowaną dietę opartą na produktach zdrowych, o dobrej jakości. Konsumpcja jaj wpisuje się w szereg dobrych nawyków żywieniowych.  Celem zwiększenia wiedzy konsumentów na temat znaczenia decyzji zakupowych dotyczących polskich produktów rolno-spożywczych (w tym drobiu i jaj) oraz ich wpływu na krajową gospodarkę, MRiRW wraz z KOWR prowadzi intensywną kampanię informacyjną „Kupuj świadomie” – „SolidarnizRolnikami”. W trakcie kampanii szczególna uwaga skierowana jest na informację PRODUKT POLSKI, która wskazuje, że towar został wytworzony w kraju oraz na bazie polskich surowców.

Aktualności