III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Za nami III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, w trakcie którego przedstawiciele administracji rządowej, szefowie największych spółek skarbu państwa, prezesi instytutów badawczych, a także naukowcy dyskutowali nt. wyzwań polskiej gospodarki, omawiali perspektywy i kierunki rozwoju przemysłu i rolnictwa, a także znaczenie inwestycji dla postępu gospodarczego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był organizatorem panelu dyskusyjnego „PRODUKT POLSKI - odpowiedzialność w trudnych czasach”.  W dyskusji prowadzonej przez Marcina Wrońskiego, Zastępcę Dyrektora Generalnego KOWR, głos zabrali:

  • Minister Marlena Maląg, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Wiceminister Szymon Giżyński, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Wiceminister Piotr Patkowski, Ministerstwo Finansów,
  • dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.,
  • Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity,
  • Patrycja Klarecka, Członek Zarządu PKN ORLEN,
  • Szczepan Wójcik, Prezes Instytut Gospodarki Rolnej.

Prelegenci rozmawiali nt. patriotyzmu konsumenckiego i jego wpływu na polskie rolnictwo i gospodarkę, miejsca pracy, budżet państwa i budżety samorządów. Dyskutowano nad pojęciami patriotyzm ekonomiczny, gospodarczy i konsumencki oraz o tym, czy zmiana zachowań konsumenckich i nabywanie polskich produktów mają wpływ na rozwój polskich przedsiębiorstw i rolnictwa.

 – Kampaniami takimi jak #KupujŚwiadomie #Produktpolski edukujemy konsumentów, aby sięgali po produkty spożywcze, których krajem pochodzenia jest Polska, a dzięki temu budowali patriotyzm konsumencki – podkreślił Marcin Wroński.

 – To, co polskie, jest warte pokazania, to nasza wizytówka. Ważne jest, abyśmy uczyli młode pokolenia i zwiększali ich wiedzę na temat istnienia takiego oznaczenia, jakim jest PRODUKT POLSKI” – stwierdziła minister Marlena Maląg.

 – Polskie Koleje Państwowe S.A. wspierają kampanię #KupujŚwiadomie #Produktpolski – zainicjowaliśmy działania reklamowe i promocyjne PRODUKT POLSKI w spółkach kolejowych. Dziś w pociągach PKP Intercity, na dworcach kolejowych, na peronach czy w wagonach restauracyjnych WARS możemy oglądać plakaty i spoty reklamowe #KupujŚwiadomie #Produktpolski  – mówił dr Rafał Zgorzelski.

 ­– Działania w kierunku promocji polskiej żywności są widoczne. PRODUKT POLSKI jako oznaczenie jest bardzo istotne. Wielu młodych ludzi chce kupować polskie produkty, jednak do tej pory brakowało dobrego oznakowania polskich produktów. Dzisiaj, widząc oznaczenie PRODUKT POLSKI, Polacy mają możliwość wyboru, mają możliwość budowania patriotyzmu gospodarczego – przyznał Szczepan Wójcik, Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i przedsiębiorca rolny.

Przypomnijmy, że zamieszczenie oznaczenia PRODUKT POLSKI na produktach spożywczych jest czytelnym przekazem dla konsumentów i potwierdzeniem, że produkty te zostały wyprodukowane z surowców wytworzonych w 100% na terenie Polski (w przypadku produktów nieprzetworzonych). Natomiast produkty przetworzone muszą w swoim składzie zawierać min. 75% surowców pochodzących z Polski, a maks. 25% mogą stanowić składniki importowane.

Link do debaty: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3ydcXoqgIRM&feature=emb_logo

Aktualności