I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” - rozstrzygnięty. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” - rozstrzygnięty.

W środę, 27 listopada br., w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród Laureatom I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”.

Konkurs „Moja Wizja Zero” odbył się po raz pierwszy, jako element międzynarodowej strategii prewencji „Vision Zero”, której głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych pracowników. Adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych, w szczególności o profilu rolniczym.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu krótkiego, maksymalnie 2-minutowego filmu na temat co najmniej jednej z 7 Złotych Zasad „Wizji Zero”. Autorzy wykazali się nie tylko znajomością zasad bhp w gospodarstwach rolnych, ale także oryginalnością scenariusza, pomysłowością w zobrazowaniu tematyki.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem,  zakwalifikowało się do niego aż 60 filmów, spośród których Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów:

I miejsce:  Kaja Barton

II miejsce:  Adam Rybitwa

III miejsce: Michał Dudek

Fundatorami nagród byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Szczególne podziękowania i dyplomy przekazane zostały na ręce Dyrekcji i Nauczycieli Szkół, które włączyły się w promocję konkursu wśród młodzieży.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Monika Rzepecka, Dyrektor Generalna w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Aleksandra Hadzik - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Maciej Retyka, Zastępca Prezesa KRUS, Stanisław Sokołowski, Wiceprezes Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Anna Borkowska-Kniołek, Prezes Zarządu Fundacji PGE,  Michał Kowalski, Członek Zarządu Fundacji PGE, Tomasz Nowakowski p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dorota Pyrek - Skowron p.o. Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wiesław Łyszczka, Główny Inspektor Pracy, Stanisław Anders, Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W sposób szczególny powitani zostali przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA, sekcji ds. Prewencji w Rolnictwie, na czele z Wiceprzewodniczącą Zarządu Sekcji Panią Païvi Huotari. Członkowie sekcji reprezentują: Finlandię, Szwecję, Rosję i Hiszpanię.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Aktualności