I Kongres Produkcji Podstawowej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

I Kongres Produkcji Podstawowej

18 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się I Kongres Produkcji Podstawowej. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjął Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Organizator Kongresu, Ewa-Bis Sp. z o.o., zapowiadał, że będzie on wyjątkowy dla całej branży ogrodniczej ze względu na wysoką wartość merytoryczną prelegentów, a także udział w dyskusji ludzi, którzy przez lata pracy w rolnictwie podzielą się swoim doświadczeniem. I taki rzeczywiście był.

Powitania uczestników i otwarcia Kongresu dokonali: Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Marian Sikora, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i Marcin Wroński.

Spotkanie otworzył wykład prof. Mariana Podstawki, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na temat Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zwrócił uwagę, że cele, do których zmierza Unia Europejska są w wielu przypadkach oderwane od rzeczywistości. Mimo to polscy rolnicy muszą się do nich dostosować na tyle, na ile się da, oraz radzić sobie i produkować w nowych realiach.

Bardzo ciekawe było również wystąpienie dyrektora Marcina Wrońskiego, który mówił o znaczeniu patriotyzmu konsumenckiego. Podkreślił, że KOWR prowadzi działalność uświadamiającą polskiego klienta. Zachęca, aby ten sięgał po żywność wytworzoną przez naszych producentów i z naszych produktów. Dyrektor Wroński zwrócił uwagę, że nasza żywność nie może konkurować ceną z żywnością zagraniczną, a jedynie jakością. ­– Dlatego jednym z głównych zadań działań promocyjno-informacyjnych KOWR jest popularyzacja żywności wysokiej jakości wytwarzanej w ramach systemów jakości oraz oznaczeń, w tym żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie spożycia żywności produkowanej w kraju. Kupowanie polskich produktów to nowe miejsca pracy i więcej pieniędzy dla budżetu, które można przeznaczyć na edukację czy zdrowie. Na tym właśnie polega patriotyzm konsumencki, aby wybierać nasze produkty – dodał.

Podkreślił też, że konieczne jest zbudowanie jednej zauważalnej dla konsumentów marki polskiej żywności. Marki, która będzie gwarantem smaku i synonimem produktów spożywczych wysokiej jakości, a także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na żywność wytwarzaną w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, w oparciu o tradycyjne technologie i sposoby produkcji.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja gospodarstwa sadowniczego Maciejowy Sad z okolic Wrocławia Dzięki kreatywności i zaangażowaniu właścicieli odniosło ono duży sukces. Maciejowy Sad dostarcza owoce bezpośrednio do biur zlokalizowanych we Wrocławiu, sprzedaje je na rynkach oraz bezpośrednio z gospodarstwa, a nawet ze specjalnej maszyny zwanej „jabłkomatem”. Natomiast odmiany o niższej jakości przeznacza na produkcję soków, herbatek owocowych, konfitur, czipsów jabłkowych i innych przetworów, uzyskując za nie wyższą cenę od oferowanej przez przemysł.

Podczas Kongresu swoje stoisko wystawiał KOWR. Pracownicy Oddziału Terenowego w Warszawie rozdawali uczestnikom materiały informacyjne dotyczące działalności Ośrodka.

Aktualności