Festiwal Polskich Jabłek w Dakarze, 14 – 16 grudnia 2020 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Festiwal Polskich Jabłek w Dakarze, 14 – 16 grudnia 2020 r.

W efekcie współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z Zagranicznym Biurem Handlowym (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dakarze zrodził się pomysł zorganizowania w siedzibie ZBH w Dakarze Festiwalu Polskich Jabłek, który miał miejsce w dniach 14 – 16 grudnia 2020 roku.

W jego organizację zaangażowane były także: Ambasada RP w Dakarze oraz Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”. Celem Festiwalu była promocja polskich jabłek na rynku senegalskim, a w efekcie zachęcenie lokalnych importerów i dystrybutorów owoców do ich importu. Polskie jabłka są już znane w Senegalu, jednak wolumen ich eksportu mógłby być znacznie większy.

W 2019 r. wzrost wolumenu eksportu jabłek w stosunku do 2018 r. wyniósł w odniesieniu do Afryki Zachodniej 246%. W ubiegłym roku wyeksportowano do tego regionu 664 tony jabłek. Największym partnerem handlowym dla Polski w regionie był Senegal, który zaimportował 288 ton polskich jabłek. Daje to ogromne nadzieje na wykorzystanie potencjału współpracy handlowej pomiędzy naszymi krajami w najbliższych latach.

Festiwal Polskich Jabłek w Dakarze był częścią cyklu wydarzeń, których zadaniem było przybliżenie polskim przedsiębiorcom mało znanego rynku senegalskiego oraz zachęcenie ich do nawiązywania kontaktów handlowych w tym kraju, a finalnie wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do Senegalu.

13 października 2020 roku KOWR zorganizował webinarium „Senegal – perspektywy rozwoju współpracy handlowej”. Dzięki przekazanej przez ekspertów z Ambasady RP i ZBH w Dakarze wiedzy, uczestnicy webinarium mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi specyfiki rynku senegalskiego, a także z ciekawostkami nt. życia codziennego w Senegalu. 18 listopada 2020 roku odbyło się kolejne webinarium, zorganizowane przez KOWR we współpracy z ZBH w Dakarze, przybliżające polskim producentom i eksporterom jabłek preferencje senegalskich konsumentów oraz możliwości eksportu polskich jabłek do Senegalu oraz krajów ościennych.

Z okazji Festiwalu Polskich Jabłek w Dakarze przygotowany został specjalny biuletyn ZBH w Dakarze, poświęcony polskim jabłkom oraz branży sadowniczej, który ukazał się na początku grudnia br. Dodatkowo w senegalskiej prasie (Soleil i Dakar Actu) ukazały się artykuły zachęcające miejscowych importerów do zapoznania się z polską ofertą w zakresie świeżych jabłek, których próbki zostały przesłane przez KOWR do Dakaru i Senegalczycy mogli ich skosztować na miejscu. W promocji polskich jabłek podczas Festiwalu wzięło udział łącznie 9 firm z branży sadowniczej.

                  

Aktualności