Ewidencja producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ewidencja producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino

W dniu 15 lipca 2021 r. upłynął termin składania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu, na rok gospodarczy 2021/2022.

Na wniosek producenta i przedsiębiorcy Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu do ewidencji, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu.

Na dzień 26.08.2021 r. do ewidencji na rok gospodarczy 2021/2022 wpisanych zostało 376 producentów, tj. o 14,28 % więcej w stosunku do roku 2020/2021. Ogólna powierzchnia upraw oscyluje wokół 630 ha. Dane te mogą nieznacznie ulec zmianie ze względu na złożone przez wnioskodawców uzupełnienia.

Aktualności