Dofinansowanie do odbiornika cyfrowego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dofinansowanie do odbiornika cyfrowego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 21 marca br. uruchomiła nabór wniosków o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego w systemie teleinformatycznym. Jest to związane z planowaną zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej na terenie Polski. Nowelizacja ustawy wprowadzającej program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego określiła m.in. kwoty dofinansowania.

Program dofinansowania ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w wymianie sprzętu umożliwiającego odbiór telewizji w lepszym standardzie (DVB-T2.HEVC). Tylko odbiorniki cyfrowe (telewizory i dekodery) zgodne z powyższym standardem będą zdolne do odbioru programów telewizji naziemnej.

Dofinansowaniem objęty jest zakup dekodera w wysokości 100 zł lub telewizora w wysokości 250 zł zgodnych z przepisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych. Zakup odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość dofinansowania nie będzie uprawniał do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinansowania. W przypadku zakupu odbiornika cyfrowego na wyższą kwotę niż wysokość dofinansowania obowiązek zapłaty pozostałej  części ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie.

Dofinansowanie przysługuje gospodarstwu domowemu, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Składając taki wniosek będzie musiała złożyć oświadczenie, że bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem: formularza online na platformie gov.pl/cyfrowaTV lub Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej.

Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie rejestrował wniosek w systemie.

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Program dofinansowania będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku.

W Polsce zmiana nastąpi w 2022 roku i będzie przebiegać w czterech etapach, obejmując następujące województwa:

  • od 28 marca – lubuskie, dolnośląskie;
  • od 25 kwietnia – zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie;
  • od 23 maja – łódzkie, opolskie, śląskie świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie;
  • od 27 czerwca – warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:gov.pl/cyfrowaTV, za pośrednictwem infolinii pod numerem: 42 253 54 30 lub e-maila: cyfrowaTV@coi.gov.pl.

Aktualności