Dni Ziemniaka: KOWR o innowacjach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dni Ziemniaka: KOWR o innowacjach

W dniach 20–22 sierpnia br. w Charbrowie koło Lęborka odbyły się Międzynarodowe Targi Potato Poland 2021 i XXVIII edycja Krajowych Dni Ziemniaka. Organizatorem wydarzenia była Polska Federacja Ziemniaka, a współorganizatorem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Targi Potato Poland to cyklicznie odbywająca się impreza o charakterze wystawowo-konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów. Cele te osiągane są poprzez kilkunastotysięczną liczbę uczestników oraz wystawców z kraju i zagranicy, udział oraz wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej.

Podczas targów odbywały się liczne panele. Uczestnikiem jednego z nich pt. „Neutralność klimatyczna” był Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zapytany jak wygląda walka o neutralność klimatyczną ze strony KOWR powiedział o projektach innowacyjnych realizowanych przez tę instytucję. Dyrektor Wiśniewski poinformował, że KOWR zakończył w 2019 r. pilotaż teledetekcji – Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych. Wyjaśnił, że teledetekcja satelitarna jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie informacji o charakterze przestrzennym. Na podstawie zdjęć satelitarnych można określić m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, strukturę upraw, stan rozwojowy oraz kondycję roślinności, zagrożenia uprawy, niedobory wody, a także prognozować plony oraz monitorować suszę rolniczą.

Uzyskane tą drogą informacje są bardzo dobre zarówno dla rolnika, jak i państwa. Rolnicy jeśli będą posiadać wiedzę, o ewentualnych zagrożeniach to mogą podjąć działania eliminujące lub znacznie ograniczające ich skutki. Państwo natomiast nie musi wysyłać komisji szacujących straty powstałe przez wystąpienie wspomnianych zjawisk – powiedział Michał Wiśniewski.

Dyrektor Wiśniewski poinformował, że KOWR pracuje nad projektem pod nazwą „Paszportyzacja polskiej żywności”, który wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii „od pola do stołu”. Jest on realizowany przez KOWR i GovTech Polska, pod nadzorem MRiRW. Dzięki wdrożeniu na rynek polski cyfrowego systemu do monitorowania procesu produkcji żywności na kluczowych jej etapach, producenci rolni oraz przetwórcy będą mogli zoptymalizować swoją produkcję, a także ograniczyć przypadki marnotrawienia żywności, co wpłynie na ograniczenie emisji CO² do środowiska.

Ograniczenie śladu węglowego i nowe zasady jakie wyznacza Europejski Zielony Ład będą dla polskich producentów rolnych niewątpliwie dużym wyzwaniem, dlatego też każde narzędzie cyfrowe, które usprawni ich działalność będzie miało kluczowe znaczenie.

Polska Federacja Ziemniaka to zrzeszenie zawiązane w celu integracji polskiej branży ziemniaczanej. Prowadzi działania mające na celu wzrost jakości i efektywności krajowej produkcji ziemniaka. Federacja jest aktywnym członkiem Europatat oraz założycielem Krajowego Sekretariatu RUCIP w Polsce.

Aktualności