Bezpieczne gospodarstwa rolne nagrodzone - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Bezpieczne gospodarstwa rolne nagrodzone

Gospodarstwo rolne Małgorzaty i Marka Borkowskich uznane zostało za najbezpieczniejsze w kraju w 2021 r. podczas uroczystej gali XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W wydarzeniu uczestniczył Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. KOWR reprezentował Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego.

Z wielką radością uczestniczę w dzisiejszym uroczystym finale XVIII Konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jak  wiemy zawód rolnika to jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie i dlatego tak ważne jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom pracy w gospodarstwie rolnym. Służy temu wiele inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, z uwagi na swoją kilkunastoletnią tradycję oraz ogólnokrajowy zasięg ma w tych działaniach szczególną rolę – powiedział Grzegorz Puda.

Nagrody z rąk organizatorów otrzymało 16 laureatów wojewódzkich konkursu. Główna z nich –  ciągnik rolniczy –  ufundowana przez Prezesa KRUS, przypadła w udziale Małgorzacie i Markowi Borkowskim z województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mieli okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadziły komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzane były zasady ochrony zdrowia i życia stosowane w ocenianym gospodarstwie.

W XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne udział wzięło 906 gospodarstw indywidulanych. We wszystkich dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 21 000 gospodarstw.

Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Warto odnotować, że od początku powstania konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (wcześniej jako Agencja Nieruchomości Rolnych)  jest w niego mocno zaangażowany. Przez 17 edycji organizował go w kategorii zakładów rolnych.  Dziś KOWR również należy do grona współorganizatorów. W bieżącej edycji ufundował nagrodę wyróżnienia specjalnego „za propagowanie zdrowego stylu życia i organizację pracy w gospodarstwie rolnym umożliwiające rolnikom realizację pasji i hobby”, którą otrzymali rolnicy z woj. łódzkiego Beata i Sławomir Witkowscy.

Zwycięzcom i wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

 

Aktualności