Analiza - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Analiza

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnia analizy i informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych, a także realizacji mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Raporty rynkowe przedstawiają sytuację podażowo-popytową oraz sytuację cenową na wybranych rynkach rolno-spożywczych w różnych ogniwach łańcucha dostaw i kanałach dystrybucji (skup, zbyt, giełdy, targowiska). W odniesieniu do podaży przedstawiane są dane o wielkości produkcji (w tym zbiorów głównych płodów rolnych i pogłowia zwierząt gospodarskich), skupu i importu, a w odniesieniu do popytu dane dotyczące spożycia/zużycia oraz eksportu. Prezentowane są działania KOWR wspierające poszczególne rynki rolne. W sprawozdaniach rocznych prezentowany jej pełen zakres działań zrealizowanych przez KOWR.

W analizie handlu zagranicznego omówione są obroty głównymi grupami produktów w ujęciu ilościowym i wartościowym ze wskazaniem najważniejszych partnerów handlowych z uwzględnieniem zmian w odniesieniu do poprzedniego roku